Cửa từ trung tâm TP-CT01

200,000 ₫

CỬA TỪ TRUNG TÂM TP - CT01

Tần số làm việc: 433MHz

khoàng cách truyền về bộ trung tâm 30-70m

Pin 12V-23A 

Phi Long
TH nha trang
Yến sào khánh hòa