Công trình

LẮP ĐẶT CAMERA

Nov 1, 2019 Công trình

Lắp đặt 2 camera IP wifi Imou IPC-G22P và IPC-A22EP-IMOU (RANGER 2) tại nhà Chú Tình đường Bắc Sơn, Nha Trang

LẮP ĐẶT CAMERA

Nov 1, 2019 Công trình

Lắp đặt 2 camera IP WIFI 2.0MP IPC-A22EP-IMOU và IP WIFI 4.0MP IPC-G42P-IMOU tại nhà Chị Nhi - Hòn Xện, Nha Trang

Phi Long
TH nha trang
Yến sào khánh hòa