Còi hú trung tâm 12V TP-AL12

140,000 ₫

CÒI HÚ TRUNG TÂM 12V

*Nguồn dùng 12V

*Kết nối có dây

*Âm lượng 120 db  

Phi Long
TH nha trang
Yến sào khánh hòa