Báo động trung tâm TP-260sim

2,900,000 ₫

Báo động trung tâm TP-260sim

Nguồn đIện cấp: dùng adaptor dc5v
Công suất tiêu thụ: <55ma, khi báo động: 450ma.
Tần số sóng phát / nhận tín hiệu 433mhz.
Sóng sim đIện thoạI gsm: 900/1800/1900 mhz.
Nguồn pin dự trữ: ni-hi aaa * 5 dc6v (có sẵn) phòng khi cúp đIện, thờI gian chờ 8h~12h.
Âm lượng báo động: loa rờI 110db, thờI gian báo động 60~ 300 giây (mặc định 60 giây).
Số lượng thiết bị kết nốI tốI đa : 99 thiết bị không dây
Số lượng remote đIều khiển tốI đa : 99 cáI
Lập trình bằng bàn phím và màn hình lcd, không cần dùng đIện thoạI để lập trình.
Lưu được 6 số đIện thoạI cần báo và 6 số đIện thoạI cần gửI tin nhắn.
Chức năng kích hoạt từ xa bằng cách gọI đIện thoạI về hoặc gửI tin nhắn về số đt của sim
Dùng thay cho đIện thoạI để gọI đến số cần gọI bằng cách gõ số vào và quay số.
Mật khẩu mặc định 1234.

Phi Long
TH nha trang
Yến sào khánh hòa