Chuông báo cháy 24V HORING NQ-418

250,000 ₫
  • Chuông báo cháy 24V HORING NQ-418 có độ bền cao, 4 inch, công suất 90dB dùng cho tủ báo cháy Networx 24V, dễ sử dụng và lắp đặt

Chuông báo cháy 24V HORING NQ-418 có độ bền cao, 4 inch, công suất 90dB dùng cho tủ báo cháy Networx 24V, dễ sử dụng và lắp đặt

Phi Long
TH nha trang
Yến sào khánh hòa